Monografia liczby 10 – scenariusz zajęć klasa 1

Cele główne:

 • kształtowanie pojęcia liczby dwucyfrowej
 • zapis liczby dwucyfrowej – liczba 10

Cele szczegółowe

Uczeń:

 

 • porządkuje liczby od 0 do 10;
 • przelicza od 0 do 10 i od 10 do 0
 • układa zbiory po 10 elementów
 • porównuje liczebość zbiorów
 • poznaje kolcek liczby 10;
 • opracowuje strategię mierzenia długości danego klocka;
 • mierzy klocek miarką centymetrową
 • poznaje banknot o nominale 10;
 • rozmienia banknot 10 zł na złotówki
 • poznaje pojęcie „jedna dziesiątka”
 • uczestniczy w grach i zabawach

Metody: aktywizujące: gry i zabawy, działania manipulacyjne, praca w zeszycie

Formy pracy:indywidualna, zespołowa, zbiorowa

Pomoce dydaktyczne: kartoniki z liczbami; plansza z liczbą 10, liczby w kolorach, tablica interaktywna, zestawy banknotów i monet, miarka centymetrowa, liczydła

 

Przebieg zajęć

1. Część wprowadzająca

 • Zabawa matematyczna – zgadywanka ( do zabawy uczniowie potrzebują kartoników z liczbami od 0 do 9). Nauczyciel zadaje pytania. Na określony sygnał ( ja dzwonię dzwioneczkiem) uczniowie podnoszą kartoniki z odpowiednimi liczbami.

Jaka to liczba?

- Moimi sąsiadami są liczby 3 i 5

- Jestem liczbą o 3 mniejszą od 7

- Jestem większa od zera, ale mniejsza od 2

- Jestem większa o 2 od 6

2. Cześć zasadnicza lekcji

 • Pokazanie liczby 10 – Z ilu cyfr składa się ta liczba?
 • Tworzenie zbiorów dziesięciolelementowych, przeliczanie od 0 do 10 i od 10 do 0
 • Banknoty i monety. Nauczyciel pokazuje banknot 10 zł. Chce rozmienić na drobne.

- Dzieci wybierają z zestawów monety, których suma równa się 10 zł i podają nauczycielowi liczbę monet i ich nominały.

- Uczniowie wybierają 10 zł w monetach jednozłotowych :

Ile wybraliście monet? Ile banknotów otrzymacie?  ( wprowadzenie pojęcia jedna dziesiątka)

 • Przeliczanie guziczków na liczydle, posługiwanie się pojęciami: dziesięć guziczków, jedna dziesiątka, dziesiątki, jedności.

 

 • Zabawa ruchowa: Pociągi liczbowe.  Nauczyciel wybiera, np. dwie lokomotywy. Każda lokomotywa otrzymuje lkartonik z jakąś liczbą, np. 7. Do danego pociągu wsiadają pasażerowie tyle osób, ile wskazuje liczba. Lokomotywy jeżdżą i zmieniają kartoniki, np z 7 na 10 – do pociągu musi dosiąść tylu pasażerów, aby ich liczba zagdzała się z liczbą na lokomotywie.
 • Zabawa z klockami „Liczby w kolorach” – nauczyciel zaznacza problem:

W jaki sposób możemy dowiedzieć się, jaki klocek będzie reprezentował liczbę 10? Uczniowie podają różne propozycje, wykonują zadania manpulacyjne w zespołach  i odszukują odpowiedni klocek.

 

 • Mierzenie klocka przy pomocy miarki centymetrowej.

 

 

 

 

 • Rysowanie klocka w zeszycie zgodnie z instrukcją nauczyciela: narysuj linię o długości dwóch małych krateczek. Pociągnij ją na długość 20 małych krateczek w prawo, nastęnie dwie krateczki w górę i 20 krateczek w lewo. Pokoloruj klocek właściwym kolorem. Zmierz jego długość. Zapisz obok.
 • Praca w kartach pracy: Ponumeruj kolejno domki od lewej do prawej. Pokoloruj dziesiąty domek licząc z prawej strony na niebiesko.
 • Porównywanie liczb: Układanie schodków z liczb w kolorach:
 • Ćwiczenia w zapisywaniu liczby 10 w zeszytach.

3. Ewaluacja zajęć: Sprawdzenie, czy dzieci rozumieją pojęcie liczby 10. Układanie różnych liczb dwucyfrowych zgodnie z komentarzem nauczyciela, np.: ułóż liczbę 10, ułóż liczbę 12,

Ćwiczenie interaktywne 

Opracowała Dorota Dankowska

 

Bajka o myszkach

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM KLASA 1

Opracowała-  Dorota dankowska

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………….

Przeczytaj uważnie tekst i zaznacz właściwe odpowiedzi

 

Bajeczka o sześciu myszkach

   Mama mysz poszła w odwiedziny do ciotki. Zostawiła w domu sześć córek myszek. Kazała im ugotować kaszy.

-         Tylko nie zapomnijcie o soli!

    Myszki szybko zabrały się do gotowania. Jedna drewek porąbała. Druga ogień rozpaliła. Trzecia garnuszek wymyła. Czwarta wody do garnuszka nalała. Piąta kaszę nasypała. Szósta słoninkę pokrajała. A potem pobiegły do spiżarni tańcować.

    Bawiły się doskonale. Nagle pierwsza myszka przypomniała sobie, że kaszy nie posoliły. Pobiegła. Łyżkę soli wsypała i wróciła do zabawy.

    Na ten sam pomysł wpadły kolejno pozostałe myszki. I one kaszę posoliły.

    Wróciła mama. Usiadły myszki do obiadu. Ojej!

1.    W jakim celu wyszła mama mysz?

a)    w odwiedziny do ciotki

b)   w odwiedziny do babci

c)    po zakupy

2.    Ile córek miała mama mysz?

     a) dwie       b) cztery       c) sześć

3.    Która myszka wymyła garnuszek?

a) pierwsza,     b) trzecia    c) piąta

4.    Jakie zadanie przypadło drugiej myszce?

a) rąbanie drewek    b) rozpalenie ognia      c) wymycie garnuszka

5.    Gdzie tańcowały myszki?

a) w spiżarni       b) w salonie        c) w kuchni

Odpowiedz pełnym zdaniem na pytania. Pamiętaj o wielkiej literze na początku zdania.

6.    Czy myszkom smakowała kasza? Dlaczego?

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….