Postaw na matematykę – wstęp

Matematyka jest tym obszarem edukacji, który sprawia uczniom najwięcej problemów nie tylko w Polsce. Warto się zastanowić nad przyczynami oraz co zrobić, aby dzieci nie bały się matematyki. aby stała się ona dla nich łatwa i zrozumiała.

Na początku warto sobie postawić pytanie, co jest potrzebne dzieciom, aby mogły się rozwijać oraz jakie warunki powinniśmy im stworzyć?

Podstawowych pojęć matematycznych nie można dzieciom przekazać za pomocą słów, czy formuł. Aby uczeń je opanował musi podjąć działanie i pokonać związane z nim trudności. Nauczyciel zaś powinien przyjąć funkcję kierownika i umiejętnie kierować procesem uczenia się nie wymuszając przy tym sposobu rachowania, czy rozumowania, którego dzieci nie rozumieją. Dziecko myśli jak dziecko.Dziecko ma prawo popełniać błędy. Narzucanie mu sposobu myślenia dorosłych, a także domaganie się powtarzania obcych,niezrozumiałych mu słów i zwrotów jest błędem. Zraża malucha do matematyki i koduje,iż matematyka jest trudna.

Niezwykle ważne jest dobre zrozumienie przez uczniów systemu dziesiętnego i jego struktury.Wiedza ta nie jest łatwa i powinna być stopniowo rozwijana. Uczeń klas 1-3 ( 6 – 10 lat) znajduje się początkowo na etapie wyobrażeń przedoperacyjnych, następnie przechodzi do etapu wyobrażeń konkretnych.

Dziecko komunikując się z otaczającym światem posługuje się jeżykiem na poziomie:

  • enaktywnym, czyli za pomocą gestów i działania;
  • ikonicznym, czyli używa rysunków;
  • symbolicznym, czyli uzywa obrazów o umownym znaczeniu.
Te trzy poziomy również są widoczne w działalności poznawczej i badwaczej dziecka.( ” Pozwólmy dziecieciom myśleć” – M. Dąbrowski).
A zatem starajmy się tak organizować proces uczenia się, aby maluch rozpoczynał swoje myślenie i działanie na poziomie enaktywnym poprzez ikoniczny kończąc na symbolicznym. Najpierw sens, potem symbol.
W nauczaniu matematyki możemy stosować wiele metod, jednakże w przypadku młódszych uczniów, u których dominuje myślenie konkretno – obrazowe , jednymi ze skuteczniejszych metod są gry i zabawy. Bawiąc się dzieci łatwiej zapamiętują nowe wiadomości, kształcą umiejętności matematyczne, poszukują, badają, sprawdzają, a przy tym doskonale się bawią. Dzięki temu matematyka jest przyjemna i łatwa.
Strona ta linkownią do ciekawych zasobów multimedioalnych, dzięki którym nauczanie matematyki będzie przyjemniejsze i efektywniejsze.
Dorota Dankowska

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.