Moje propozycje

KLASA 1

 1. Głoska „A” - Wskaż nazwy, które zaczynają się na „a” ……
 2. Litera ‚A” - zaznacz wszystkie wyrazy, w krórych ukryła się litera”a”
 3. Wskaż nazwy, w których „l”  występuje na początku, na końcu lub w środku.
 4. Dopasuj litery pisane i drukowane ( A,O,L,M)
 5. Dzielenie wyrazów na sylaby. Liczenie sylab.
 6. Policz głoski i wskaż właściwą liczbę.
 7. Ukryte sylaby - Ćwiczenie dla klasy 1 i 2. Rozpoznawanie i wyszukiwanie określonych cząstek zawartych w wyrazie
 8. Ukryte wyrazy
 9. Układanie wyrazów z literek.
 10. Rozpoznawanie samogłosek i spółgłosek - autor Agnieszka Florczak
 11. Porządkujemy wyrazy w zdaniach.
 12. Układanie zdańz rozsypanki wyrazowej
 13. Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej.
 14. Dobieranie rymów - autor Agnieszka Florczak
 15. Dobieranie nazw do części obrazka - ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.
 16. ROZPOZNAWANIE RZECZOWNIKÓW I CZASOWNIKÓW
 17. GŁOSKI, LITERY, SYLABY, WYRAZY ZDANIA – powtórzenie
 18. AKADEMIA PANA KLEKSA

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.