Bajki terapeutyczne

Co to jest bajka terapeutyczna?

Jest to krótkie opowiadanie tworzone dla dzieci od 3 – 10 lat, którego głównym zadaniem jest przezwyciężenie lęków, dowartościowanie, wyciyszenie. Opowiadanie to zwykle kończy się morałem. Wprowadzone do bajki postaci pomagają bohaterowi znaleźć sposoby przezwyciężenia trudnych chwil życia. A zatem bajka terapeutyczna jest również jedną z metod wpomagających dziecko oraz wskazujących sposób na rozwiązanie problemu. Świat dziecka jest zupełnie inny, niż świat dorosłego. To, co dorosłym wydaje się być banalne, niestotne, mało ważne, dla dziecka może być ogromnym problemem, dramatem, a czasami nawet tragedią, może stać się przyczyną lęków,  zaburzeń w zachowaniu, przyczyną smutku, wstydu, a także poczucia winy lub złości.Słuchając bajek terapeutycznych, dziecko ma szansę zrozumieć, skąd bierze się jego złość, jak rozpoznać, że się zbliża i w porę nad nią zapanować.

Bajki terapeutyczne zawierają elementy kompensujące. Dlatego warto jest stosować.

Zamieszczam zbór linków do ciekawych bajek terapeutycznych

  1. Abrakadabra
  2. Bajka o garażu
  3. Bajka o nadziei
  4. Bajka o szarym słowiku
  5. Był sobie diament
  6. Był sobie ogrodnik

  7. Na skraju Zielonego Lasu - dla dziecka nieśmiałego
  8. Wycieczka – dla dziecka z niską samooceną
  9. O lisku Urwisku – dla dziecka, które nie potrafi panwać nad napadami złości