Monografia liczby 10 – scenariusz zajęć klasa 1

Cele główne:

 • kształtowanie pojęcia liczby dwucyfrowej
 • zapis liczby dwucyfrowej – liczba 10

Cele szczegółowe

Uczeń:

 

 • porządkuje liczby od 0 do 10;
 • przelicza od 0 do 10 i od 10 do 0
 • układa zbiory po 10 elementów
 • porównuje liczebość zbiorów
 • poznaje kolcek liczby 10;
 • opracowuje strategię mierzenia długości danego klocka;
 • mierzy klocek miarką centymetrową
 • poznaje banknot o nominale 10;
 • rozmienia banknot 10 zł na złotówki
 • poznaje pojęcie „jedna dziesiątka”
 • uczestniczy w grach i zabawach

Metody: aktywizujące: gry i zabawy, działania manipulacyjne, praca w zeszycie

Formy pracy:indywidualna, zespołowa, zbiorowa

Pomoce dydaktyczne: kartoniki z liczbami; plansza z liczbą 10, liczby w kolorach, tablica interaktywna, zestawy banknotów i monet, miarka centymetrowa, liczydła

 

Przebieg zajęć

1. Część wprowadzająca

 • Zabawa matematyczna – zgadywanka ( do zabawy uczniowie potrzebują kartoników z liczbami od 0 do 9). Nauczyciel zadaje pytania. Na określony sygnał ( ja dzwonię dzwioneczkiem) uczniowie podnoszą kartoniki z odpowiednimi liczbami.

Jaka to liczba?

- Moimi sąsiadami są liczby 3 i 5

- Jestem liczbą o 3 mniejszą od 7

- Jestem większa od zera, ale mniejsza od 2

- Jestem większa o 2 od 6

2. Cześć zasadnicza lekcji

 • Pokazanie liczby 10 – Z ilu cyfr składa się ta liczba?
 • Tworzenie zbiorów dziesięciolelementowych, przeliczanie od 0 do 10 i od 10 do 0
 • Banknoty i monety. Nauczyciel pokazuje banknot 10 zł. Chce rozmienić na drobne.

- Dzieci wybierają z zestawów monety, których suma równa się 10 zł i podają nauczycielowi liczbę monet i ich nominały.

- Uczniowie wybierają 10 zł w monetach jednozłotowych :

Ile wybraliście monet? Ile banknotów otrzymacie?  ( wprowadzenie pojęcia jedna dziesiątka)

 • Przeliczanie guziczków na liczydle, posługiwanie się pojęciami: dziesięć guziczków, jedna dziesiątka, dziesiątki, jedności.

 

 • Zabawa ruchowa: Pociągi liczbowe.  Nauczyciel wybiera, np. dwie lokomotywy. Każda lokomotywa otrzymuje lkartonik z jakąś liczbą, np. 7. Do danego pociągu wsiadają pasażerowie tyle osób, ile wskazuje liczba. Lokomotywy jeżdżą i zmieniają kartoniki, np z 7 na 10 – do pociągu musi dosiąść tylu pasażerów, aby ich liczba zagdzała się z liczbą na lokomotywie.
 • Zabawa z klockami „Liczby w kolorach” – nauczyciel zaznacza problem:

W jaki sposób możemy dowiedzieć się, jaki klocek będzie reprezentował liczbę 10? Uczniowie podają różne propozycje, wykonują zadania manpulacyjne w zespołach  i odszukują odpowiedni klocek.

 

 • Mierzenie klocka przy pomocy miarki centymetrowej.

 

 

 

 

 • Rysowanie klocka w zeszycie zgodnie z instrukcją nauczyciela: narysuj linię o długości dwóch małych krateczek. Pociągnij ją na długość 20 małych krateczek w prawo, nastęnie dwie krateczki w górę i 20 krateczek w lewo. Pokoloruj klocek właściwym kolorem. Zmierz jego długość. Zapisz obok.
 • Praca w kartach pracy: Ponumeruj kolejno domki od lewej do prawej. Pokoloruj dziesiąty domek licząc z prawej strony na niebiesko.
 • Porównywanie liczb: Układanie schodków z liczb w kolorach:
 • Ćwiczenia w zapisywaniu liczby 10 w zeszytach.

3. Ewaluacja zajęć: Sprawdzenie, czy dzieci rozumieją pojęcie liczby 10. Układanie różnych liczb dwucyfrowych zgodnie z komentarzem nauczyciela, np.: ułóż liczbę 10, ułóż liczbę 12,

Ćwiczenie interaktywne 

Opracowała Dorota Dankowska

 

Jak wykonać prostą animację choinki?

Dzisiaj pokażę prosty sposób wykonania animacji choinki świątecznej.

02Pracę rozpoczynamy w programie Paint. Trzeba narysować choinkę, pokolorować ją oraz zapisać w formacie JPEG  w określonym folderze, np ch01.

 

 

 

03Do tej samej dorysowujemy bombki. Zapisz jako ch02.

 

 

 

 

04Narzędziem wypełnienia zmieniamy kolor bombek i gwiazdy. Zapisz jako ch03.

 

 

 

Można wykonać kilka zmian kolorów bombek. Każdą zmianę zapisujemy jako odrębny plik.

07 06 05

 

Następnie otwieramy program PhotpScape, Wybieramy AniGIF. Importujemy nasze rysunki. Ustawiamy czas wyświetlania i zapisujemy. Oto efekt:

anigif

 

Powodzenia!

Czytanie ze zrozumieniem, klasa III – Delfiny

Opracowała Dorota Dankowska ………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko

Przeczytaj uważnie tekst i zaznacz jedną prawidłową odpowiedź.

Delfiny
Delfiny mimo, iż są podobne do ryby, to należą do ssaków. Żyją w wodach słonych i słodkich. Czują się równie dobrze w wodach przybrzeżnych, jak i na pełnym morzu. Jest ich około 40 gatunków. Najbardziej znanym gatunkiem jest delfin pospolity, którego długość ciała wynosi około 2 metrów, a waga 120 kilogramów. Nurkują do głębokości 260 metrów, ale tylko w poszukiwaniu pożywienia. Często wypływają na powierzchnię, by zaczerpnąć powietrza, bowiem oddychają płucami. Niektóre delfiny mogą wytrzymać pod wodą nawet 10 minut. Są szybkimi i zręcznymi pływakami, często dokonują zwinnych skoków ponad wodę. Mają znacznie bardziej wyostrzony zmysł słuchu niż ludzie. Udaje im się z odległości 25 metrów zlokalizować czteromilimetrowy obiekt. Oczy tych ssaków są przystosowane głównie do widzenia ponad i pod wodą. Do komunikowania się między sobą delfiny używają różnego typu dźwięków: klekotu, pisków, kwików, gwizdów i jęków. Niezwykle wiernie imitują mowę ludzką, a nawet śmiech i gwizdanie. Dźwięki wydają nosem. Są zwierzętami mięsożernymi. Żywią się rybami, głowonogami i skorupiakami. Dla pochwycenia zdobyczy np. ryby, używają stożkowatych zębów, następnie zdobycz połykają w całości. Delfiny są zwierzętami społecznymi. Przebywają i wędrują, w dużych grupach. Delfiny oceaniczne tworzą wielkie stada, które nazywane są ,,szkołami”, przybrzeżne delfiny zaś wolą grupy rodzinne, które najczęściej tworzy do 20 spokrewnionych ze sobą zwierząt. Kiedy stado wędruje, zwierzęta płyną pod samą powierzchnią i często wyskakują, aby nabrać prędkości. Młody delfinek zaraz po urodzeniu waży około 10 kilogramów i ssie mleko matki całkowicie zanurzony pod wodą. Ssaki te słyną ze swej inteligencji i poczucia humoru. Lubią się uczyć i szybko się uczą. Interesuje je wszystko, co spotykają w wodzie.

1. Powyższy tekst opowiada o:
a/ ptakach
b/ fokach
c/ wielorybach
d/ delfinach

2. Delfiny są:
a/ ptakami
b/ rybami
c/ ssakami
d/ gadami

3. Długość ciała dorosłego delfina wynosi:
a/ 2 m
b/20 m
c/20 cm
d/ 2 mm

4. Delfiny oddychają:
a/ skrzelami
b/ płucami
c/ całym ciałem

5. Jaki zmysł jest u delfinów najbardziej rozwinięty?
a/ wzrok
b/ słuch
c/ węch

6. Delfiny żywią się:
a/ roślinami
b/ rybami
c/ ptakami

7. Delfiny do komunikowania się używają:
a/ mowy ludzkiej
b/ używają różnego typu dźwięków
c/ samogłosek
d/ wyłącznie spółgłosek

8. Dźwięki w celu porozumiewania się między sobą, delfiny wydają:
a/ nosem
b/ oczami
c/ uszami
d/ ogonem

9.Które z tych zdań nie jest prawdziwe?
a/ Delfiny słyną ze swej inteligencji i poczucia humoru.
b/ Są szybkimi i zręcznymi pływakami.
c/ Mają znacznie bardziej wyostrzony zmysł słuchu niż ludzie.
d/ Doskonale oddychają pod wodą, bowiem oddychają skrzelami.

10. Delfiny przebywają i wędrują:
a/ parami
b/ w stadach lub rodzinach
c/ samotnie

11. Młody delfin zaraz po urodzeniu waży około:
a/ 5kg
b/ 10dag
c/ 10kg
d/ 10g

12. Dlaczego delfiny często wypływają na powierzchnię?
a/ by porozmawiać z ptakami
b/ by zaczerpnąć powietrza
c/ aby sprawdzić, jaka jest pogoda

13. Dorosły delfin waży około :
a/ 120 dag
b/ 120 kg
c/120 t
d/ 65 kg

14. W jakim celu delfiny nurkują nawet do 260 m?
a/ robią sobie zawody
b/ szukają pożywienia
c/ chcą pobić rekord
/ szukają skarbów

Powodzenia!